Tento web byl vytvořen v souvislosti s realizací výzkumného projektu "Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonotických patogenů s důrazem na Anaplasma phagocytophilum". Cílem těchto stránek je nejen informovat o projektu a jeho aktuálních výsledcích, ale zejména získat širokou veřejnost pro spolupráci na projektu formou pomoci se sběrem vzorků.

 

 

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT PRÁVĚ VY?

 

Cílem projektu je:

1. ověřit vhodnost vybraných druhů živočichů (ježci, kosi, veverky) volně žíjících v městských a příměstských oblastech Prahy, Brna a Českých Budějovic pro sledování výskytu patogenů schopných infikovat člověka (sledujeme původce Lymeské boreliózy, lidské granulocytární anaplazmózy, klíšťové encefalitidy, hantavirových nákaz apod.)

2. ověřit vhodnost různých zdrojů biologického materiálu (odchyt a odběry živých živočichů, těla uhynulých zvířat, odběry vzorků ze zvířat z útulků)

3. detailně popsat systém cirkulace Anaplasma phagocytophilum (bakterie způsobující lidskou granulocytární anaplazmózu) ve sledovaném modelovém systému