3-7-2018

Právě byla aktualizována mapa nálezů. Naleznete v ní lokaci všech dosud nalezených a zpracovaných zvířat, u nichž byl dostupný dostatečně přesný údaj o místě nálezu. Aktuálně je zobrazeno 117 nálezů, převážně z Prahy, Brna a Českých Budějovic. Kliknutím na jednotlivé piktogramy si můžete zobrazit podrobnosti k danému jedinci - pohlaví, věk, hmotnost apod.