Odchyty ježků

V termínu 29.5.-1.6.2018 probíhaly odchyty ježků v Českých Budějovicích. Ježci byli transportováni do laboratoře, kde byli zváženi, uspáni a očipováni. Následně jim byl odebrán vzorek krve a byly získány vzorky ektoparazitů (klíšťata, blechy apod.). Po probrání z narkózy byly ježci opět vypuštěni v místě odchytu. Celkem bylo během dvou nocí v městském prostředí Českých Budějovice odchyceno 20 jedinců různého pohlaví a stáří. Vzorky jsou nyní testovány v laboratoři na přítomnost sledovaných patogenů, či protilátek proti nim.