V odborném časopise Microorganims byl právě publikován článek na téma výskytu a genetické diverzity viru Usutu v České republice: Multiple Lineages of Usutu Virus (Flaviviridae, Flavivirus) in Blackbirds (Turdus merula) and Mosquitoes (Culex pipiens, Cx. modestus) in the Czech Republic (2016–2019). Většina výsledků publikovaných v tomto článku byla dosažena díky vzorkům získaným i s vaší pomocí. Ještě jednou děkujeme. Se sběrem informací o úhynech kosů pokračujeme dále, takže budem vděční, když se nám ozvete s vašimi nálezy. ...číst dále...
                              
 
 
 
 
20-6-2019: Sběr vzorků ukončen

SBĚR VZORKŮ PRO PROJEKT BYL JIŽ UKONČEN. NYNÍ VZORKY PEČLIVĚ ZPRACOVÁVÁME, BRZY SE PŘIHLÁSÍME S DALŠÍMI VÝSLEDKY.

VŠEM, KDO SE ZÚČASTNILI, DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

 

ZA INFORMACE O HROMADNÝCH ÚHANECH KOSŮ, HAVRANŮ, VRAN A KAVEK BUDEME RÁDI I NADÁLE. PROSÍME, PRO TYTO ÚČELY VYUŽIJTE TENTO KONTAKT.

 
 
Na web byla přidána mapa nálezů uhynulých kosů, u nichž byl následně prokázán virus Usutu. Jednalo se o záchyty z Prahy (2018) a Brna (2017 a 2018).
                              
 
 
 

K problematice úhynů kosů a viru Usutu si dovolujeme dále upřesnit, že z našich poznatků vyplývá, že virus Usutu se minimálně na území Prahy a Brna v minulém (v Brně i předminulém) roce vyskytoval. Virus byl prokázán ve vzorcích mozkové tkáně kosů a lze tedy předpokládat, že stejně jako jinde v Evropě, byla tato infekce příčinou úhynu kosů.

Populace kosů, stejně jako jiných druhů zvířat, podléhají v průběhu času přirozeným početním fluktuacím způsobeným celou řadou faktorů. Odhad podílu infekce virem Usutu na úbytku kosí populace je z tohoto důvodu velmi komplexní otázka. Podle matematického modelu porovnávajícího v Německu situaci na území s pravděpodobnou cirkulací viru Usutu a na území, kde se virus pravděpodobně nevyskytuje, dosahují úhyny spojené s touto infekcí přibližně 16% (Lühnken a kol. 2017). Jiné studie poukazují v souvislosti s výskytem viru na výrazně vyšší mortalitu a velkou variablititu mezi populacemi kosů: 58-94% (Steiner a Holzer 2008). ...číst dále...

                              
 
 
 
V rámci našeho projektu se podařilo zachytit výskyt viru Usutu na území ČR, konrétně v Praze a Brně. Virus zde zřejmě způsobil úhyn kosů černých, kteří jsou jedním z cílových hostitelských organizmů našeho projektu. Více se můžete dozvědět v oficiální tiskové zprávě ...zde...
                              

 
 
 
17-11-2018: Prezentace výsledků projektu na konferenci
První výsledky projektu týkající se zejména bakteriálních a protozoárních patogenů byly prezentovány v rámci mezinárodní konference zaměřené na členovci přenášené nákazy (Workshop on Arthropod-Borne Diseases transmitted by ticks, mites, fleas, and lice), která se konala 15.-16. listopadu na ústavu Friedricha Loefflera na ostrově Riems v Německu.
                              
 
  
3-7-2018: Aktualizace mapy nálezů

Právě byla aktualizována mapa nálezů. Naleznete v ní lokaci všech dosud nalezených a zpracovaných zvířat, u nichž byl dostupný dostatečně přesný údaj o místě nálezu. Aktuálně je zobrazeno 117 nálezů, převážně z ...číst dále...

                              
 
 
2-6-2018: Odchyty ježků

V termínu 29.5.-1.6.2018 probíhaly odchyty ježků v Českých Budějovicích. Ježci byli zváženi, uspáni a očipováni. Následně jim byl odebrán vzorek krve a byly získány vzorky ...číst dále...

                              

 

11-2-2018: První rok projektu

Během prvního roku realizace projektu bylo celkem získáno 129 kadáverů uhynulých zvířat (60 kosů, 48 ježků, 21 veverek), z nichž bylo dosud odebráno přes 2000 vzorků tkání, které ...číst dále...

                              

 

8-1-2018: Jak se do projektu zapojit?

Jak se zapojit od projektu? Koukněte na naše nové postery. Zde je najdete volně ke stažení a šíření v .pdf. Děkujeme.

    </section>