Mapa nálezů

Mapa zobrazuje místa nálezů dosud zpracovaných vzorků. Jednotlivé druhy zvířat jsou odlišeny piktogramem i barevně (ježek západní-modrá, ježek východní - hnědá, veverka obecná - červená, kos černý - černá, drozdi - zelená). Ježci byli identifikováni na základě morfologických znaků. U sporných případů bude následně provedena i molekulárně-biologická identifikace. V mapě lze zoomovat kombinací Ctrl+posouvací tlačítko myši. Kliknutím na piktogram je možné zobrazit podrobnosti k danému zvířeti: pohlaví (F - samice, M - samec), věk (Ad - dospělec, Juv - mladý jedinec), hmotnost v gramech, délka končetiny v milimetrech. Na mapě je aktuálně zobrazeno 157 zvířat, u kterých bylo s potřebnou přesností definováno místo nálezu. Vzorky byly získány zejména spoluprací s veřejností. Děkujeme, že nám pomáháte, mimo jiné, předáním přesných souřadnic nálezů.

 

 

Mapa odchytů

Mapa odchytů zobrazuje živá odchycená zvířata, jimž byly odebrány vzorky a byla vrácena zpět do prostředí. Kosi jsou v tomto případě odchytáváni na vybraném odchytovém místě, zatímco ježky odchytáváme po celém území Českých Budějovic. Jednotlivé druhy zvířat jsou odlišeny piktogramem i barevně (ježek západní-modrá, ježek východní - hnědá, veverka obecná - červená, kos černý - černá, drozdi - zelená). Ježci byli identifikováni na základě morfologických znaků. U sporných případů bude následně provedena i molekulárně-biologická identifikace. V mapě lze zoomovat kombinací Ctrl+posouvací tlačítko myši. Kliknutím na piktogram je možné zobrazit podrobnosti k danému zvířeti: pohlaví (F - samice, M - samec), věk (Ad - dospělec, Juv - mladý jedinec), hmotnost v gramech, délka končetiny v milimetrech.

  

 

Mapa nálezů uhynulých kosů pozitivních na virus Usutu

Mapa zobrazuje místa nálezů uhynulých kosů v Praze a Brně, u nichž byl následně prokázán virus Usutu (více informací zde).  Černou barvou jsou označeny nálezy z roku 2017, hnědou pak nálezy z roku 2018. Popisek vedle piktogramu označuje zda se jednalo o samici (F) nebo samsce (M). V mapě lze zoomovat kombinací Ctrl+posouvací tlačítko myši. Kliknutím na piktogram je možné zobrazit podrobnosti k danému zvířeti: pohlaví (F - samice, M - samec), věk (Ad - dospělec, Juv - mladý jedinec), hmotnost v gramech, délka končetiny v milimetrech.