Podíl viru Usutu na úbytku populací kosů

K problematice úhynů kosů a viru Usutu si dovolujeme dále upřesnit, že z našich poznatků vyplývá, že virus Usutu se minimálně na území Prahy a Brna v minulém (v Brně i předminulém) roce vyskytoval. Virus byl prokázán ve vzorcích mozkové tkáně kosů a lze tedy předpokládat, že stejně jako jinde v Evropě, byla tato infekce příčinou úhynu kosů.

Populace kosů, stejně jako jiných druhů zvířat, podléhají v průběhu času přirozeným početním fluktuacím způsobeným celou řadou faktorů. Odhad podílu infekce virem Usutu na úbytku kosí populace je z tohoto důvodu velmi komplexní otázka. Podle matematického modelu porovnávajícího v Německu situaci na území s pravděpodobnou cirkulací viru Usutu a na území, kde se virus pravděpodobně nevyskytuje, dosahují úhyny spojené s touto infekcí přibližně 16% (Lühnken a kol. 2017). Jiné studie poukazují v souvislosti s výskytem viru na výrazně vyšší mortalitu a velkou variablititu mezi populacemi kosů: 58-94% (Steiner a Holzer 2008). Pro kvalifikovaný odhad v rámci České republiky by bylo potřeba více detailních a místně specifických informací jak o početnostech populací kosů tak o výskytu viru, protilátek proti němu apod. Z dosavadních informací které máme vyplývá, že lokální výskyt viru spojený s úhynem kosů zůstává pravděpodobně často mimo pozornost a nedochází k ověření příčiny těchto úhynů.