15-11-2019: Publikace popisující výskyt viru Usutu v České republice

V odborném časopise Microorganims byl právě publikován článek na téma výskytu a genetické diverzity viru Usutu v České republice: Multiple Lineages of Usutu Virus (Flaviviridae, Flavivirus) in Blackbirds (Turdus merula) and Mosquitoes (Culex pipiens, Cx. modestus) in the Czech Republic (2016–2019). Většina výsledků publikovaných v tomto článku byla dosažena díky vzorkům získaným i s vaší pomocí. Ještě jednou děkujeme. Se sběrem informací o úhynech kosů pokračujeme dále, takže budem vděční, když se nám ozvete s vašimi nálezy.

K nevýznamnějším výsledkům patří to, že byl virus Usutu poprvé detekován v jiné části České republiky než je Jižní Morava - v Praze Zbraslavi a v Jihočeském kraji u Lomnice nad Lužnicí. Z genetických analýz navíc vyplývá, že v Jihomoravském kraji ko-cirkulují 3 různé genetické linie viru (Evropa 1, Evropa 2 a Afrika 3). V Praze patřily všechny pozitivní záchyty k linie Evropa 3, která se běžně vyskytuje v západní Evropě.